تصادف دردناک در ترکیه

متاسفانه روز گذشته حادثه ای در ترکیه رخ داد که دل هر انسانی را می لرزاند.تصادف اتوبوس با عابرین و رهگذاران در خیابان حادثه ای فاجعه بار ایجاد نمود که در این راستا 16 نفر تاکنون جان خود را از دست داده اند.

ادامه خواندن تصادف دردناک در ترکیه